Regularisatie

Regularisatie-1831632259

Als er een bouwovertreding plaatsvond bij een gebouw of woning, dan kan een regularisatie-aanvraag worden opgemaakt. Dit wil zeggen een aanvraag om het gebouw administratief in orde te brengen. Meestal gebeurt dit bij de koop of verkoop van een gebouw.

Diensten op maat

Diensten op maat-1357952374

Maak hier een afspraak voor nieuwe of lopende diensten op maat, klik hier!

Planbaten

In navolging van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan een perceel herbestemd worden. Dergelijke bestemmingswijziging kan tot gevolg hebben dat er een meerwaarde gecreëerd wordt op dit perceel grond, er ontstaan ‘planbaten’.

Celebrating Natural Stone

Natuursteen is overal ter wereld aanwezig, ook in België, en wordt gewonnen uit steengroeven. Onder invloed van het klimaat en de weersomstandigheden heeft elke soort natuursteen zijn eigen uitstraling. Hierdoor is natuursteen verkrijgbaar in ontzettend veel kleuren en structuren.

Natuursteen wordt niet meer vaak gebruikt als structureel element bij het realiseren van een gebouw, maar eerder als esthetisch element bij de afwerking. Dit zowel binnenshuis (vloer, wand, vensterbank, keuken) als buiten (gevel en verharding).

Btw-verlaging afbraak en heropbouw naar zes procent

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 2021 uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren, natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking.

Functiewijziging

Functiewijziging-1882181851

Elk gebouw heeft één of meerdere functies, zoals wonen, handel of horeca. Het veranderen van de functie van uw pand of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een omgevingsvergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

S-peil

Het ’S-peil’ of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de bouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft.

Recht van voorkoop

Het voorkooprecht of recht van voorkoop is een wettelijke voorrangsregel om een stuk grond of gebouw te kopen. De houder van zo’n voorkooprecht kan een huurder zijn, maar eveneens een openbare instelling of sociale huisvestingsmaatschappij. Een houder met een voorkooprecht heeft het recht om een bepaald goed te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als een kandidaat-koper.

Hoe kiest u uw Aannemer?

Hoe kiest u uw Aannemer?-1936387581

U start binnenkort met het bouwen of verbouwen van uw droomwoning. Dit is een grote financiële én persoonlijke investering. 

Het is dan ook belangrijk om met geschikte en competente personen samen te werken. Dit geldt uiteraard ook bij de keuze voor een aannemer. Om u te helpen bij het maken van een goede keuze, ontwikkelde Architenko de toolkit ‘Hoe kiest u een aannemer’. 

In deze toolkit vindt u een stapsgewijze aanpak om de voor u geschikte aannemer te selecteren.

Vraag hier de toolkit aan.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

Verkavelingsvergunning

Wanneer een eigenaar zijn terrein wenst op te splitsen in verschillende delen met de bedoeling één of meerdere van deze delen te verkopen als bouwgrond, spreken we van verkavelen.

Milieuvergunning

De milieuvergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Het is een administratieve toelating die een zelfstandige, handelaar, ambachtelijke of industriële onderneming de te nemen maatregelen voorschrijft opdat zijn/haar activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid. Heel vaak is een milieuvergunning noodzakelijk, zelfs als u denkt dat uw activiteiten, uw machines, uw producten niet vervuilend zijn.

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader