overheden-1900578702
Media

overheden

ondersteuning van overheidsinstanties

 

De grootste uitdaging voor onze samenleving is een leefbare omgeving creëren. Dit enerzijds met respect voor het stedelijk en natuurlijk landschap, anderzijds met een engagement om sociale ontwikkeling, welzijn en economische groei te bevorderen.
Architenko kan overheidsinstanties in verschillende situaties bijstaan in hun beslissingen en waar nodig gepaste raad geven. Zo analyseren onze experten de randvoorwaarden en de intenties van de opdrachtgever, om een gepaste ondersteuning of trajectbegeleiding te kunnen bieden.

"Architenko creëert samen met u een duurzame werk- en leefomgeving! Onze studio heeft uitgebreide ervaring, zowel op vlak van particuliere woningbouw alsook grootschalige overheidsopdrachten en stedenbouwkundige ontwikkelingen."

Ondersteuning
Factoren zoals ruimtelijke ordening of stedenbouwkundig beleid spelen een belangrijke rol bij het verlenen van een vergunning. Onze experten bieden ondersteunend advies voor overheidsinstanties, zoals onder meer:

 • opmaak van visiedocumenten
 • beoordeling van haalbaarheidsstudies
 • juridisch-stedenbouwkundig nazicht
 • bewaken van de coherentie tussen visie en uitwerking
 • opvolgen van wetswijzigingen
 • beantwoorden van bezwaren
 • vergunningverlening

 

Trajectbegeleiding
Bij Architenko begeleiden wij u doorheen het gehele traject van een project. Zo helpen wij bij het opstellen van bestekken, nakijken van offertes en de beoordeling van overheidsopdrachten. Terend op onze brede expertise, brengen we ideeën aan en voorzien we oplossingen in verschillende domeinen. Architenko coördineert voorts de diensten van alle stakeholders om zo een draagvlak te creëren voor het project. Het dienstenpakket dat wij aanbieden omvat onder meer:

 • opmaak bestekken
 • begeleiding bij aanbesteding
 • opmaak masterplannen
 • visievorming
 • opmaak programma van eisen
 • deelname aan de jury van overheidsopdrachten

 

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader