Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning-411796454

Een stedenbouwkundige vergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en geeft u de toestemming om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Boscompensatie

Om te voorkomen dat de oppervlakte bos in Vlaanderen verder achteruitgaat, is er een ontbossingsverbod van kracht. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan er een vergunning verleend worden om te ontbossen. Deze ontbossing moet echter bijna altijd door nieuw bos gecompenseerd worden.

EPB-eisen

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

Programma van eisen

Voordat Architenko kan overgaan tot het maken van een ontwerp of schetsontwerp van uw project, moeten we duidelijk weten wat u precies wilt gaan bouwen. U moet dus een beschrijving van uw wensen, een zogenaamd programma van eisen, opstellen.

Kangoeroewoning

Kangoeroewoning-229232804

Het principe van een kangoeroewoning is eenvoudig: twee gezinnen wonen op één stuk grond, elk in hun zelfstandige wooneenheid. Er zijn drie vormen van kangoeroewonen: in een eengezinswoning, in een meergezinswoning of onder de vorm van zorgwonen.

Weekendverblijf

Een weekendverblijf is een hoofdzakelijk vergunde constructie, al dan niet verplaatsbaar, die op basis van de stedenbouwkundige voorschriften niet voor permanente bewoning kan bestemd worden en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Standaard btw-tarief woningbouw

Wanneer u een woning bouwt, moet u een btw-aangifte invullen. Zo wordt gecontroleerd of u voldoende btw betaald hebt. Als dat niet zo is, moet u het verschil bijbetalen en kan u een boete krijgen. Het btw-tarief voor bouwwerken en bouwmaterialen is 21 %.

Melding

Voor een bepaald aantal eerder kleine bouwwerken, hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig, maar volstaat het om de werken aan uw gemeente te melden.

Bouwovertreding

Bouwovertreding-541659968

Men spreekt van een bouwovertreding wanneer de uitvoering van de vergunde plannen of het gebruik van (delen van) het gebouw in strijd is met de vergunning of de wetgeving ter zake. Ook wanneer een bestaand gebouw zonder voorafgaande vergunning verbouwd of herbouwd wordt of van functie verandert, gebeurt er een bouwovertreding.

Overkoepelende renovatiepremie (Vlaanderen)

Wanneer u plannen hebt om uw woning te renoveren, kan u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie. Indien u aan enkele voorwaarden voldoet, kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder 

Is een veiligheidscoördinator verplicht?

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden wanneer twee of meer aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de bouwfase van de werken.

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie-1152160896

Vóór een architect kan beginnen aan het ontwerp, is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om eerst de mogelijkheden en context van een project onder de loep te nemen. Zo is er duidelijkheid over alle mogelijke opties en kan het potentieel van een project ingeschat worden.

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader