Bouwovertreding

Men spreekt van een bouwovertreding wanneer de uitvoering van de vergunde plannen of het gebruik van (delen van) het gebouw in strijd is met de vergunning of de wetgeving ter zake. Ook wanneer een bestaand gebouw zonder voorafgaande vergunning verbouwd of herbouwd wordt of van functie verandert, gebeurt er een bouwovertreding.

 

Wanneer u een bouwmisdrijf pleegt, kan u hiervoor zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk vervolgd worden. De rechter kan het plegen van een bouwmisdrijf bestraffen met een geldboete of zelfs een gevangenisstraf. Daarnaast kan de rechter ook een herstelmaatregel opleggen. 

 

‘Het staat er al zo lang’

Het feit dat deze toestand misschien al tientallen jaren plaatsvindt of door een vorige eigenaar werd veroorzaakt, verleent u als eigenaar weinig tot geen rechten. U houdt namelijk de bouwovertreding in stand en dat is ook strafbaar. Het is wel zo dat in sommige gevallen de strafvordering en herstelvordering van een bouwovertreding verjaren. Dat betekent echter niet dat het gebouw vergund is!

 

Een bouwovertreding oplossen

Wanneer een gebouw of het gebruik ervan strijdig is met de vergunning, betekent dit niet noodzakelijk dat het moet worden afgebroken. Zo is het mogelijk om een aanvraag tot regularisatie te doen. Hierbij wordt nagegaan of de huidige stedenbouwkundige wetgeving en de regels, afspraken en plannen de huidige toestand en/of het gebruik nu kunnen toelaten.

 

Als het huidige gebruik, de vorm, de afmetingen of het materiaalgebruik van uw pand of woning niet passen binnen de bestaande bouwkundige wetgeving, dan wordt bekeken wat nodig is om een vergunning te krijgen. Soms moet er iets verlaagd, ingekort of afgebroken worden. Soms moet het gebruik gewijzigd worden.


Bouwovertreding-709077905
sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader