Melding

Voor een bepaald aantal eerder kleine bouwwerken, hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig, maar volstaat het om de werken aan uw gemeente te melden.

 

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40m². U moet er hierbij rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter. Opgelet: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden.  Voor werken waarvoor -een vergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is ook de medewerking van een architect verplicht. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

 

Geldt de meldingsplicht? Dan beschrijft u de werken die u gaat uitvoeren:

 

  • online via het Omgevingsloket

  • op een meldingsformulier dat u indient bij uw gemeente.

 

Na ontvangst van de meldingsakte (ongeveer 30 dagen) kunt u met de werken starten.

 

Omdat de vergunning wegvalt in sommige gevallen, betekent dit niet dat u zonder beperking werken kunt uitvoeren. Per verkaveling of regio kan uw gemeente specifieke stedenbouwkundige voorschriften opleggen of kan het om beschermd erfgoed gaan. U kan altijd Architenko contacteren om te weten welke voorschriften u moet volgen.


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader