Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en geeft u de toestemming om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

 

Als u plannen hebt om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt. Architenko kan voor u het nodige onderzoek doen en ervoor zorgen dat uw vergunningsaanvraag haarfijn in orde is.

 

U hebt een stedenbouwkundige vergunning, vroeger steevast een bouwvergunning genoemd, nodig vóór de werken aan uw woning aanvatten. Dien de aanvraag dus tijdig in. U moet over een vergunning beschikken voor het bouwen van een ‘constructie’. De wetgeving stelt bovendien dat u ook een vergunning nodig hebt om:

 

  • een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen
  • af te breken
  • te herbouwen
  • te verbouwen

 

Bij nieuwbouw of grote verbouwingen met structurele werken is de medewerking van een architect vereist en is het ook de taak van deze architect om het vergunningsdossier samen te stellen en in te dienen. Voor bepaalde werken van beperkte omvang waarvoor een vergunning verplicht is, mag u de aanvraag zelf indienen. Sommige kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van een vergunning. Zo is er een vrijstelling voor de aanleg van een oprit. Let wel: voor werken die vrijgesteld zijn, geldt wel een meldingsplicht.

 

De reglementering op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw is vrij complex en wordt regelmatig aangepast. Omdat deze bevoegdheid bovendien geregionaliseerd is, heeft elk gewest, elke stad en elke gemeente zijn eigen codes en reglementen. Vermits wij als architecten op de hoogte zijn van al deze regels, kan Architenko u bijstaan om een correcte aanvraag op te stellen.

 

Wanneer u geen stedenbouwkundige vergunning hebt gekregen en de werken tóch uitvoert, of de werken uitvoert op een manier die niet overeenstemt met de vergunning, begaat u een bouwovertreding.


Stedenbouwkundige vergunning-1362650672
sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader