Boscompensatie

Om te voorkomen dat de oppervlakte bos in Vlaanderen verder achteruitgaat, is er een ontbossingsverbod van kracht. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan er een vergunning verleend worden om te ontbossen. Deze ontbossing moet echter bijna altijd door nieuw bos gecompenseerd worden.

 

In die gevallen waar ontbossing toch mogelijk is, ondanks het ontbossingsverbod, moet een omgevingsvergunning worden bekomen vooraleer er ontbost kan worden. Bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning tot ontbossing moet een compensatievoorstel toegevoegd worden.

 

Berekening boscompensatie

Om een gelijkwaardig bosareaal te bekomen, wordt de oppervlakte van de ontbossing in m² vermenigvuldigd met een boscompensatiefactor. Deze factor is afhankelijk van de ecologische waarde van het bos, waarbij de boomsoortensamenstelling bepalend is. Ze varieert van 1 tot 3. 

 

Manieren van boscompensatie:

  • een bosbehoudsbijdrage betalen (financiële boscompensatie)
  • zelf een compenserende bebossing uitvoeren (boscompensatie in natura)
  • een compenserende bebossing uitvoeren via een derde die zich daarvoor garant stelt (boscompensatie in natura door een derde, www.boscompenseren.be)

sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader