Functiewijziging

Elk gebouw heeft één of meerdere functies, zoals wonen, handel of horeca. Het veranderen van de functie van uw pand of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een omgevingsvergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

 

U hebt een vergunning nodig voor wijzigingen tussen 1 van de volgende 10 functies:

 

 • Wonen

 • Verblijfsrecreatie

 • Dagrecreatie (ook sport)

 • Land- en tuinbouw

 • Detailhandel (winkel)

 • Dancing, restaurant en café

 • Kantoor, dienstverlening en vrije beroepen

 • Industrie en bedrijvigheid

 • Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

 • Militaire functie

 

U hebt geen vergunning nodig om in een woning een functie uit te oefenen die bij wonen aansluit (bv. kantoor, dienstverlening en vrije beroepen, detailhandel en bedrijvigheid).

 

U moet aan al deze voorwaarden voldoen:

 

 • Het woongebouw ligt in een woongebied of gelijkaardig gebied

 • Wonen blijft de hoofdfunctie

 • De nieuwe functie heeft een oppervlakte die kleiner is dan de woonfunctie én kleiner dan 100 m2

 • De nieuwe functie is niet strijdig met andere bouwvoorschriften


Functiewijziging-132447797
sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader