Herbouwen

Herbouwen-881322930

We spreken van herbouwen wanneer een volledige constructie of méér dan 40% van de buitenmuren afgebroken wordt, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie gebouwd wordt.

Woonuitbreiding

Woonuitbreiding-302652324

Het vergroten van een bestaand bouwwerk, gepaard met een volume uitbreiding, zonder dat het volledig wordt afgebroken of heropgericht. 

Woningsplitsing

Woningsplitsing-1510804461

Bij het splitsen van een woning maakt u van een bestaande woning meerdere zelfstandige woningen, appartementen of studio’s. Het splitsen van een woning kan echter niet zomaar zonder vergunning en niet elke woning mag gesplitst worden.

Algemene aanneming vs gesplitste aanneming

Bij het bouwen van uw project, kan u kiezen voor een algemene of een gesplitste aanneming. Bij een algemene aanneming kiest u voor één hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor het hele bouwproject. Wanneer u opteert voor een gesplitste aanneming daarentegen, kiest u voor elke specifieke opdracht een andere aannemer. Beide bouwformules hebben hun voor-en nadelen. Gelukkig biedt Architenko een oplossing die de nadelen van beide opties wegwerkt. Neem een projectmanager onder de arm en bespaar zowel kosten als kopzorgen. 

Werfcontrole

Werfcontrole is de controle op de naleving van de stedenbouwkundige vergunning en de uitgevoerde werken van de aannemer. Bij een werfcontrole gebeurt er dus geen bestendig toezicht op de werken, maar wordt nagegaan of de regels, die vastgesteld werden in de vergunning en plannen, nageleefd worden.

Werfcoördinatie

Werfcoördinatie-33909679

Bij werfcoördinatie staat de architect naast werfcontrole in voor de coördinatie van de planning van de werken en stuurt hij de aannemers. Deze coördinatie maakt onderdeel uit van het takenpakket 'projectmanagement', een dienst die Architenko aanbiedt.

Is een stabiliteitsingenieur verplicht?

Het inhuren van een stabiliteitsingenieur is dan wel niet wettelijk verplicht, maar zodra er constructiewerken gebeuren, staan wij er bij Architenko op dat een ingenieur een stabiliteitsstudie uitvoert. Bij een stabiliteitsstudie gaat men na welke maatregelen met moet nemen om de stabiliteit van een gebouw of constructie te garanderen. De funderingen spelen daar een belangrijke rol bij, maar verder gaat het bijvoorbeeld ook over steunbalken als ondersteuning van bepaalde muren. Enkel zo kan men de juiste dikte en diepte van funderingen, steunbalken, wapening,…bepalen.

Voorlopige oplevering

Met de oplevering van de werken verklaart de bouwheer dat hij de bouw of renovatie zonder reserves aanvaardt. Het is een belangrijke mijlpaal: ze markeert het einde van de werf en bewijst dat de aannemer zijn verplichtingen is nagekomen. De oplevering gebeurt in twee keer: een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering.

Is een EPB-verslaggever verplicht?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u verplicht om een verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de energienormen voor nieuwbouw en renovatie gehaald worden.

Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)

Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)-1248787891

Een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) is een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, ...) volledig vervangen worden én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

Ventilatievoorontwerp (VVO) en ventilatieprestatieverslag (VPV)

Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding is een ventilatievoorontwerp (VVO) en een ventilatieprestatieverslag (VPV) verplicht. Een goed werkend ventilatiesysteem in uw woning is dan ook noodzakelijk. Dit kan er enkel komen op basis van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud.

Bouwschil

De bouwschil vormt de grens tussen de binnenzijde van de woning en de buitenwereld. Ze bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de deuren en het dak. Die schil biedt een woning de nodige bescherming tegen warmteverliezen naar buiten.

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader