Is een EPB-verslaggever verplicht?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u verplicht om een verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de energienormen voor nieuwbouw en renovatie gehaald worden.

 

Deze verslaggever maakt de EPB-aangifte op na afloop van het bouwproces of nadat het gebouw in gebruik is genomen . In samenspraak met de bouwheer dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. Als de EPB-aangifte niet tijdig ingediend wordt, volgt er een boete.


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader