Milieueffectenrapport

Bij de aanvang van een project of activiteit is het belangrijk om in een pril stadium rekening te houden met de gevolgen voor het milieu. Voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu, is een milieueffectenrapport, kortweg een MER, verplicht.

Keuring van de riolering

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is en of het regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Kapvergunning

Als u in Vlaanderen bomen wilt kappen, dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning of een machtiging nodig. Soms is de kap ook verboden. Er zijn andere vergunningen en spelregels van toepassing als u kapt in een bos, dan als u kapt buiten een bos.

Watertoets

De bouw van een woning of een bepaalde structurele ingreep kan de toestand van het watersysteem veranderen. Daarom moet een overheid (meestal een gemeentebestuur) voor het toekennen van een vergunning met een watertoets nagaan of de geplande werken schade toebrengen aan het watersysteem.

Wind- en waterdicht

Een nieuwbouw bestaat altijd uit twee delen: de ruwbouw en de afwerking. Het moment dat uw woning wind- en waterdicht is verklaard, wil dat zeggen dat het eerste deel van de nieuwbouw voltooid is.

ABR-polis

De polis Alle Bouwplaats Risico's is een specifieke polis die u kan onderschrijven tijdens een nieuwbouw of tijdens verbouwingen aan uw pand. In het algemeen waarborgt deze verzekering beschadiging en verlies aan/van het op te richten gebouw en de aansprakelijkheden ten opzichte van derden ten gevolge van de uitvoering van de verzekerde werken.

ABEX-index

De ABEX, Associatie van Belgische Experten, is een beroepsvereniging die deskundigen verenigt die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Twee keer per jaar geeft de ABEX de ABEX-index uit. Dit indexcijfer volgt de evolutie van de bouwkosten in België door de observatie van de prijzen van de bouwmaterialen en de loonkosten in de bouwsector.

Aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden

Wanneer u op professionele wijze (niet als particulier) met aannemers werkt, moet u bijzondere aandacht vestigen op de inhoudingsplicht bij betalingen. Als u dit niet doet, kan het immers ernstige gevolgen voor u met zich meebrengen.

Tienjarige aansprakelijkheid aannemer

Sinds juli 2018 zijn aannemers ook verplicht om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarvoor was dit enkel van toepassing voor architecten, ingenieurs en ontwerpers.

Wat is een bouwprojectmanager?

Bij bouwprojectmanagement neemt een projectmanager, ook gekend als de bouwmanager, werfleider of de projectleider, enkele taken van de bouwheer over. 

Wat is de job van de projectmanager binnen het bouwproces?

De projectmanager is de persoon tussen de bouwheer en de andere schakels binnen het bouwproject. De project manager waakt over het realiseren van een bouwproject en het coördineren en aansturen van het bouwteam.

Wat is een bouwteam? (geen hiërarchie uitwerken gewoon opsomming)

Bij het bouwen van een nieuw project, komen er zeer veel partijen kijken. De bouw manager stuurt alle partijen binnen dit bouwproces. Deze andere partijen kunnen bestaan uit:

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader