Keuring van de riolering

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is en of het regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

 

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 

  • vóór de eerste ingebruikname

 

  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen

 

  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder

 

  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

 

  • Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering

 


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader