ABEX-index

De ABEX, Associatie van Belgische Experten, is een beroepsvereniging die deskundigen verenigt die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Twee keer per jaar geeft de ABEX de ABEX-index uit. Dit indexcijfer volgt de evolutie van de bouwkosten in België door de observatie van de prijzen van de bouwmaterialen en de loonkosten in de bouwsector.

 

De bouwprijs varieert van het ene gewest tot het andere, zowel over het gehele grondgebied als in de gewesten, maar er zijn wel constanten. Bij het vaststellen van de prijs van de basismaterialen wordt rekening gehouden met de producties van grote groepen die op nationaal, Europees of wereldniveau produceren en commercialiseren. De kostprijs van de arbeid wordt gedefinieerd door conventies voor het gehele land, net zoals de belastingen die in de bouw worden toegepast. De ABEX-index weerspiegelt het nationaal gemiddelde en de evolutie van dit gemiddelde voor een welbepaalde periode.

 

 


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader