Weekendverblijf

Een weekendverblijf is een hoofdzakelijk vergunde constructie, al dan niet verplaatsbaar, die op basis van de stedenbouwkundige voorschriften niet voor permanente bewoning kan bestemd worden en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Standaard btw-tarief woningbouw

Wanneer u een woning bouwt, moet u een btw-aangifte invullen. Zo wordt gecontroleerd of u voldoende btw betaald hebt. Als dat niet zo is, moet u het verschil bijbetalen en kan u een boete krijgen. Het btw-tarief voor bouwwerken en bouwmaterialen is 21 %.

Consultatie op maat

Consultatie op maat-263156461

Vaak leiden verschillende vraagstukken binnen uw project tot de nood aan professioneel advies of expertise. Een consultatie op maat kan via telefoon, teleconferentie, bij ons op kantoor of op uw locatie. Om een consultatie te boeken klick here!

Hoe bouwt u Duurzaam?

Hoe bouwt u Duurzaam?-737978120

U hebt plannen om binnenkort uw droomwoning te (ver)bouwen? Een spannend vooruitzicht! 

Uiteraard wilt u dat de woning voldoet aan uw specifieke wensen en het nodige comfort voorziet. Tegenwoordig is het echter ook vanzelfsprekend dat u de principes van duurzaam bouwen leert kennen en toepast. Om u daarbij te helpen, ontwikkelde Architenko deze toolkit  ‘Hoe bouwt u Duurzaam?’.

In de toolkit leert u stapsgewijs hoe u slim verbouwt en daarbij kwaliteit en duurzaamheid perfect kan combineren.

Vraag hier de toolkit aan.

Celebrating Concrete

Beton is een kunstmatig steenachtig materiaal, samengesteld uit verschillende toeslagmaterialen en gebonden met cement. Door toevoeging van water , hardt het cement uit en binden de toeslagmaterialen. eens het is uitgehard, is beton een duurzaam product dat niet meer oplost in water. 

Melding

Voor een bepaald aantal eerder kleine bouwwerken, hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig, maar volstaat het om de werken aan uw gemeente te melden.

Bouwovertreding

Bouwovertreding-2145024895

Men spreekt van een bouwovertreding wanneer de uitvoering van de vergunde plannen of het gebruik van (delen van) het gebouw in strijd is met de vergunning of de wetgeving ter zake. Ook wanneer een bestaand gebouw zonder voorafgaande vergunning verbouwd of herbouwd wordt of van functie verandert, gebeurt er een bouwovertreding.

Project Menslievendheid van start!

Binnenkort start hier in de Marollen de bouw van de hoogste houtskeletbouw binnen het Brusselse Gewest. Samen met de restauratie van de naastliggende bebouwing, wordt wooncomplex "HOOG" een nieuw baken in de Brusselse binnenstad!

Alle details van project Menslievendheid vindt u hier!

Overkoepelende renovatiepremie (Vlaanderen)

Wanneer u plannen hebt om uw woning te renoveren, kan u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie. Indien u aan enkele voorwaarden voldoet, kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder 

Is een veiligheidscoördinator verplicht?

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden wanneer twee of meer aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de bouwfase van de werken.

E-peil

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw en dus hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, elektriciteit… Het is het resultaat van een berekening en de vergelijking met een referentiegebouw.

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie-2076316576

Vóór een architect kan beginnen aan het ontwerp, is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om eerst de mogelijkheden en context van een project onder de loep te nemen. Zo is er duidelijkheid over alle mogelijke opties en kan het potentieel van een project ingeschat worden.

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader