Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project.

Beeldkwaliteitsplan

Een plan, opgesteld als aanvulling op het ruimtelijke plan dat zich doorgaans vooral richt op functionele kwaliteiten, dat de na te streven beeldkwaliteit beschrijven. 

Locatiestudie

Een locatiestudie is de analyse van één of meerdere locaties i.f.v. projectontwikkeling. 

Experience economy

Beleveniseconomie of experience economy is een term in de economie, waarin niet zozeer het product of de dienst centraal staat, maar een met het product of met de dienst geassocieerde beleving. 
 

Masterplan

Een beleidsplan of een masterplan is een globale visie op een groot gebied of wijk in de stad.

Gewestplan

Het gewestplan is een ruimtelijk plan waarin bijna perceelsgewijs de exacte bestemming vastgelegd is.

Ruimtelijke structuurplan

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een door het Vlaams gewest opgemaakt ruimtelijk structuurplan dat de gewenste toekomstige ruimtelijke ordening in Vlaanderen coördineert. De opmaak van het RSV is verankerd in de wetgeving.

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon