Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die u de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als u plannen heeft om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt. De gemeente waarin uw eigendom zich bevindt is verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de vergunning.

Melding

Voor een aantal bepaalde en eerder kleine bouwwerken geldt een meldingsplicht i.p.v. een vergunningsplicht.
 

Bouwovertreding

Een bouwovertreding is in België het niet in overeenkomst zijn van het neergezette vastgoed met de geldende wettelijke bepalingen.

Regularisatie

Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd.

Verbouwen

Een verbouwing is een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw.

Herbouwen

Een constructie volledig afbreken...

Woningsplitsing

Het opsplitsen van een woning in verschillende appartementen, kamerwoningen of studio’s. 

Woonuitbreiding

Het vergroten van een bestaand bouwwerk, gepaard met een volume uitbreiding, zonder dat het volledig wordt afgebroken of heropgericht. 

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak.

Weekendverblijf

Een weekendverblijf is een hoofdzakelijk vergunde constructie, al dan niet verplaatsbaar, die op basis van de stedenbouwkundige voorschriften niet voor permanente bewoning kan bestemd worden.

Wind- en waterdicht

Men spreekt over een opdracht “wind- en waterdicht” of ‘beperkte” architectuuropdracht, wanneer de opdracht van de architect wordt beperkt tot de vergunningsplichtige werken. 
 

Werfcontrole

Werfcontrole is de controle op de naleving van de Omgevingsvergunning en de uitgevoerde werken van de aannemer.

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon