Toegestane afwijkingen

Tijdens het uitvoeren van de werken wordt er regelmatig afgeweken van de vergunde plannen. Soms is dit onvermijdelijk. Daarom voorziet de regelgeving enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan dan aan de architect vragen om een as-builtattest op te stellen, maar dit is niet verplicht.

 

Tolerantiemarge bij uitvoering: metsershaar

Kleine afwijkingen zijn toegelaten als er geen grotere afwijkingen in maatvoering zijn dan deze die inherent verbonden zijn aan het bouwproces. Deze technische tolerantiemarge wordt het 'metsershaar' genoemd. De toepassing van het metsershaar kan geen afbreuk doen aan burgerlijke rechten. Zo kan het bijvoorbeeld omwille van de afmetingen van de bakstenen waarmee gewerkt wordt, niet mogelijk zijn om het raam 105 centimeter breed te bouwen, maar wel 108 centimeter.

 

Decretaal toegestane afwijkingen volgens de Vlaamse Codex

Afwijkende handelingen die niet zijn onderworpen aan de vergunningsplicht. Bv. het schilderen van buitenmuren.

Afwijkende handelingen die zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Bv. de verplaatsing van binnendeuren, de verplaatsing van niet dragende binnenmuren…

Afwijkende handelingen die zijn onderworpen aan de meldingsplicht, voor zover ze beperkt blijven tot handelingen binnen gebouwen. Bv. de verplaatsing van dragende binnenmuren…

 

Wijk nooit af van stedenbouwkundige verordeningen!

Handelingen die door provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn gemaakt, kunnen niet gecombineerd worden met de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen.


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader