Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed is een overkoepelende naam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden. We hebben het over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

 

Daartegenover staat het zogenaamde roerend erfgoed. Dan spreken we over allerhande historische voorwerpen en objecten, zoals meubels, textiel, schilderijen, archieven en boeken. Tot slot heb je ook het immaterieel erfgoed zoals tradities, gebruiken, verhalen en legendes.

 

Onroerend erfgoed kan al dan niet beschermd zijn. De inventaris van het onroerend erfgoed geeft een overzicht van erfgoedobjecten zoals onder meer bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken. Deze objecten zijn echter nog niet beschermd.

 

Onroerend erfgoed kan beschermd worden omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. De wetgeving voorziet vijf mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, een beschermd stads- of dorpsgezicht, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermde archeologische site en beschermd varend erfgoed.

 

Een beschermingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 

  • een onderzoeksfase

  • een adviesfase

  • een voorlopige bescherming met een openbaar onderzoek

  • een definitieve bescherming

 

Na het doorlopen van de volledige procedure beslist de minister, bevoegd voor onroerend erfgoed, over de bescherming. Aan een bescherming zijn rechtsgevolgen verbonden, waaronder passief en actief behoud en een verbod op sloop of vernietiging. Een onroerend goed kan beschermd worden met een overgangszone. Een overgangszone bakent een gebied af in de onmiddellijke omgeving van het goed, als dat noodzakelijk is voor het behoud van de erfgoedwaarden.

 

 


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan!


Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Contactpersoon:

Contactpersoon

link arrow Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

Sollicitatieformulier

Ga alleen verder als u ons "Privacy en Disclaimer" erkent.

Privacy en Disclaimer link arrow

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon

loader