Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die u de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als u plannen heeft om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt. De gemeente waarin uw eigendom zich bevindt is verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de vergunning.

 

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen van een 'constructie' een stedenbouwkundige vergunning (vroeger 'bouwvergunning') vereist is. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt bovendien dat u ook een vergunning nodig heeft om: een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen, af te breken, te herbouwen en te verbouwen.

 

Bij nieuwbouw of grote verbouwingen is de medewerking van een architect vereist en is het ook de taak van deze architect om het vergunningsdossier samen te stellen en in te dienen. Voor bepaalde werken van beperkte omvang waarvoor een vergunning verplicht is, mag u de aanvraag zelf indienen. Sommige kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van een vergunning.

 

De reglementering op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw is vrij complex en wordt regelmatig aangepast. Omdat deze bevoegdheid bovendien geregionaliseerd is, heeft elk gewest zijn eigen codes en reglementen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening van uw gemeente.


Vraag deze Tooltip aan

sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Aanspreking

Contactpersoon

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon