Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed is een overkoepelende naam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden. Onroerend erfgoed kan al dan niet beschermd zijn. De inventaris van het onroerend erfgoed geeft een overzicht van erfgoedobjecten zoals onder meer bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken. Deze objecten zijn echter nog niet beschermd. 

 

Onroerend erfgoed kan beschermd worden omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. De wetgeving voorziet vijf mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, een beschermd stads- of dorpsgezicht, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermde archeologische site en beschermd varend erfgoed. Een beschermingsprocedure doorloopt twee stappen: een voorlopige en definitieve bescherming. Aan een voorlopige bescherming gaat een onderzoeks- en adviesfase vooral, georganiseerd door het agentschap. Na het doorlopen van de volledige procedure beslist de minister, bevoegd voor onroerend erfgoed, over de bescherming.

 

Aan een bescherming zijn rechtsgevolgen verbonden, waaronder passief en actief behoud en een verbod op sloop of vernietiging.


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Aanspreking

Contactpersoon

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon