Beschermd monument

Een beschermd monument is in het algemeen een bouwwerk van historische waarde dat om die reden beschermd is.

 

Een beschermd monument heeft een hoge erfgoedwaarde dat bewaard en veilig gesteld dient te blijven voor de toekomst. Een monument wordt vandaar in zijn geheel beschermd (samen met het interieur) en maakt vaak deel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht of beschermd cultuurhistorisch landschap. Concreet dienen de eigenaars en gebruikers een monument in goede staat te houden en is er een schriftelijke toelating nodig indien men bepaalde werken wenst uit te voeren.


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Aanspreking

Contactpersoon

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon