Factoren zoals ruimtelijke ordening of stedenbouwkundig beleid spelen een belangrijke rol in de huidige samenleving. Vervolgens is er vaak nood aan een zorgvuldige en systematische studie van een ruimtelijke kwestie. Bij Architenko kan u terecht voor het uitvoeren van een grondige studie, op schaal van uw ruimtelijke kwestie. 

Binnen een constante evolutie van onze maatschappij, benadert Architenko ieder stedenbouwkundig onderzoek allereerst met respect voor het bestaande weefsel, waarbij er op zoek wordt gegaan naar de bestaande zwaktes en potenties. Architenko creëert vervolgens beleidsvisies op verschillende schaalniveaus en koppelt dit aan de verworven inzichten uit strategisch onderzoek.

Het resultaat hiervan zijn doordachte oplossingen die rekening houden met het toekomstig landschap. De diensten die wij u kunnen verlenen i.f.v. de realisatie van uw project, omvatten onder meer:

  • haalbaarheidsstudie
  • masterplan
  • beeldkwaliteitsplan
  • planningsdocumenten
  • locatiestudie
  • landschapsvisie
  • Milieu Effecten Rapport

 

 

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon