Tijdens complexe bouwprojecten of een gesplitste aanneming is het verstandig om u te laten bijstaan door een projectmanager. Een projectmanager ontlast de bouwheer van de coördinatie op de werf en treedt op in zijn plaats. Dat brengt een aantal grote voordelen met zich mee:

  • één centraal aanspreekpunt
  • overname van de opvolging van de projecten
  • beperking van de duur van de werken
  • beperking van de risico’s
  • kwaliteitsbewaking
  • budgetbewaking
  • vermindering van de exploitatiekosten
  • etc.

De projectmanager vertegenwoordigt de bouwheer, volgens de gemaakte afspraken, in verschillende stadia van het project. Vanwege een constante interactie tussen bouwheer, uitvoerders en ontwerpers, wordt de projectmanager het centrale aanspreekpunt van alle partijen, die bij de uitvoering van het project betrokken zijn. 

De projectmanager voert tevens een constante kwaliteitsbewaking uit over de werken, de planning en de gebruikte materialen. Het budget van het project wordt beter onder controle gehouden zodat de rendabiliteit verhoogd kan worden en de exploitatiekosten gereduceerd kunnen worden.

 

 

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon