Vaak leiden verschillende vraagstukken binnen uw project tot de nood aan professioneel advies. Aan de hand van een grondige analyse van de randvoorwaarden of het programma van eisen, verleent Architenko gepast advies of ondersteuning, op maat van uw project. Bij ons kan u terecht voor ontwerp-, vergunnings-, bouw- en vastgoedadvies.

Ontwerpadvies
Ontwerpadvies wordt vaak gezien als iets ontastbaar, maar in werkelijkheid is het een antwoord op de noden van een specifiek project. Dankzij een ruime praktijkervaring en een sterke creatieve opleiding van onze ontwerpers, kan Architenko professioneel advies bieden op diverse vlakken. Het dienstenpakket dat wij u als adviseur op vlak van ontwerp kunnen aanbieden, omvat onder meer:

 • ontwerp als meerwaarde
 • beleving en “experience economy”
 • inrichting en aankleding van uw consumptie-, winkel- of kantoorruimte
 • inrichting en aankleding van ruimtes ter ondersteuning van een functie
 • inrichting i.f.v. toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en slechtzienden

Vergunningsadvies
Factoren zoals ruimtelijke ordening of stedenbouwkundig beleid spelen een belangrijke rol bij het verwerven van een vergunning. Laat u bijstaan door Architenko voor de analyse van de geldende voorschriften en de opmaak van de nodige documenten, voor het verkrijgen van uw vergunning of communicatie met de stedenbouwkundige diensten. Het dienstenpakket dat wij u als adviseur op vlak van ruimtelijke ordening kunnen aanbieden, omvat onder meer:

 • juridisch-stedenbouwkundig onderzoek van uw projectgebied
 • onafhankelijk juridisch-stedenbouwkundig advies in functie van uw project
 • opmaak van juridisch-stedenbouwkundige documenten i.f.v. uw vergunning 
 • opmaak van bezwaarschriften tegen derden tijdens het openbaar onderzoek omtrent hinderende kwesties

Bouwadvies
Wanneer er een concreet project op tafel ligt, ontstaan er vaak diverse vragen omtrent de deskundige uitvoering ervan. Architenko is er vervolgens voor een onafhankelijke screening van uw project of concreet bouwadvies tijdens de werken zelf. De diensten die wij als adviseur kunnen verlenen i.f.v. de realisatie van uw project, omvatten onder meer:

 • onafhankelijke screening van uw project aan de hand van bespreekbare documenten
 • onafhankelijk advies i.f.v. duurzaam bouwen
 • onafhankelijk advies op maat, gedurende het bouwproces

Vastgoedadvies
Vanwege een alsmaar toenemende complexiteit inzake ruimtelijke ordening, opgelegde bouwvoorschriften, het verwerven en het beheer van onroerende goederen, is het tijdig inroepen van een onafhankelijke vastgoedexpert een verstandige keuze. Als betrouwbare vastgoedadviseur bieden wij onder meer:

 • advies bij de herontwikkeling, herbestemming en optimalisatie van uw vastgoedpatrimonium
 • advies en bijstand voor aankoop, verhuur en verkoop van uw goed
 • advies, bijstand en vertegenwoordiging van onze opdrachtgevers bij besprekingen met derden
 • het uitvoeren van haalbaarheidsstudies

 

 

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon