Een concept is een overkoepelend idee om een bepaald doel te bereiken en is vervolgens essentieel bij iedere opdracht. Vandaar dat bij de aanvang van iedere ontwerpopdracht Architenko start met de opmaak van een creatief concept. Dergelijk concept krijgt vorm na een grondige analyse van de context, alsook de functionele, ruimtelijke en financiële aspecten. 

Wanneer de belangrijkste parameters in kaart gebracht zijn en het programma van eisen gedefinieerd is, werkt Architenko een creatief concept uit.

Dit aan de hand van een schetsontwerp, als ultieme oplossing van uw vraagstuk. Enkele conceptvormen die Architenko kan aanleveren:

  • architectuurconcept
  • interieurconcept
  • omgevingsconcept

 

 

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon