De grootste uitdaging voor onze samenleving is een “leefbare ontwikkeling”. Dit enerzijds met respect voor het stedelijk en natuurlijk landschap, anderzijds met een engagement om sociale ontwikkeling, welzijn en economische groei te bevorderen. 
Verschillende kwesties brengen ons tot diverse raadgevende opdrachten om overheidsinstanties bij te staan in hun beslissingen. Zo analyseren onze experten de randvoorwaarden en de intenties van de opdrachtgever, om een gepaste ondersteuning of trajectbegeleiding te kunnen bieden.

Ondersteuning
Factoren zoals ruimtelijke ordening of stedenbouwkundig beleid spelen een belangrijke rol bij het verlenen van een vergunning. Onze experten bieden ondersteunend advies voor overheidsinstanties, zoals onder meer:

 • bij de opmaak van visiedocumenten zoals een structuurplan, een beleidskader, een ruimtelijk uitvoeringsplan, een verordening of de beoordeling van een planologisch attest
 • bij juridisch-stedenbouwkundig nazicht van de RUP-voorschriften
 • bij het bewaken van de focus bij de opmaak van wettelijk verplichte documenten
 • bij het bewaken van de coherentie tussen visie en uitwerking 
 • bij het opvolgen van wetswijzigingen
 • bij het beantwoorden van bezwaren in het kader van een openbaar onderzoek
 • bij vergunningverlening

Trajectbegeleiding
Trajectbegeleiding, het opstellen van bestekken, nazicht van offertes en beoordeling van de overheidsopdrachten zijn complexe taken met een grote verantwoordelijkheid. Vanuit onze brede expertise kunnen wij ideeën aanbrengen en oplossingen voorstellen in verschillende domeinen. In onze dirigerende rol, coördineert Architenko diensten van de stakeholders om een draagvlak te creëren voor een project. Het dienstenpakket dat wij aanbieden omvat onder meer:

 • opmaak bestekken
 • begeleiding bij aanbesteding
 • opmaak masterplannen
 • adviezen bij haalbaarheidsstudies
 • visievorming
 • opmaak programma van eisen

 

 

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon