Bouwovertreding

Een bouwovertreding is in België het niet in overeenkomst zijn van het neergezette vastgoed met de geldende wettelijke bepalingen.

 

Men spreekt van een bouwovertreding, wanneer de uitvoering van de vergunde plannen of het gebruik van (delen van) het gebouw strijdig is met de vergunning of de wetgeving ter zake, of wanneer een bestaand gebouw zonder voorafgaande vergunning verbouwd of zelfs herbouwd wordt of van functie verandert. Dergelijke bouwovertredingen kunnen gepaard gaan met boetes. Wel kan een bouwovertreding mogelijks geregulariseerd worden via een administratief dossier.


sluit [x]

Vraag deze Toolkit aan

Kies een Toolkit:

Je hebt ons gevonden via:

U kiest voor deze Toolkit vanwege:

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Ik ben een

Aanspreking

Contactpersoon

Naar boven
sluit [x]

Informatieformulier

PERSOONLIJKE & CONTACTDATA*

Contactpersoon